Shop Mobile More Submit  Join Login
AT - Pink horse LOL by Wingsie AT - Pink horse LOL by Wingsie
AT with :icontigeriscute1990:
She asked me to draw a female centaurus as what i can imagine
so here is her centaurus LOL ... & is PINK :iconcryforeverplz:
actually i dunno what color to use so a friend said she want pink...& here i made it pink /shot
LOL

aiya...đừng trch tớ nh...v tớ hỏi th ni l mn vẽ sao cũng dc...nn n ra thế ny đy =]]
lo m t cho xong phần ấy đi nh...ở đ m từ từ ta chm :rofl:
Add a Comment:
 
:iconhuman72:
human72 Featured By Owner Jun 6, 2012
Nce very nice.
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jun 6, 2012
thank you dude :'D
Reply
:iconhuman72:
human72 Featured By Owner Jun 7, 2012
No problem. :)
Reply
:iconmelimaiel:
Melimaiel Featured By Owner Aug 6, 2011  Hobbyist Traditional Artist
A pink horse? I must have died and gone to heaven XDD~
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Aug 6, 2011
LOL why xDD ?
Reply
:iconmelimaiel:
Melimaiel Featured By Owner Aug 6, 2011  Hobbyist Traditional Artist
I think a pink horse would be kinda cooool XD if it would sparkle and cast rainbows it would be awesome..It would probably burn my eyes...but it would be awesome and totally worth it XDDD
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Aug 6, 2011
LOL
i forgot to add sparkle xDDDD
but i didnt think about rainbow :rofl:
that really will kill eyes
Reply
:iconcandy-dantel:
Candy-DanteL Featured By Owner Jul 31, 2011  Hobbyist General Artist
Lol you made her pink xD :love:
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 31, 2011
LOL u aksed for it what :iconhurrplz:
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jul 29, 2011  Student
mnh thch phong cch kiểu ny hơn, ni chung l lin quan đến Pokemon ấy x]
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
ớh ...cái này đu có lin wan đ́n pokemon :iconcryforeverplz: ???
Reply
:iconnemorak:
NemoRAK Featured By Owner Jul 30, 2011  Student
v mnh thấy n hơi giống những con pokemoon bạn vẽ, mnh khoi cch ln mu kiểu ny hơn :D
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 30, 2011
òh òh...ra là cách t màu xD
pokemon al2 soft shading...còn ḿy nhn ṿt đa ś là cell-shading
thường mình cell-shade t cho người vì d̃ hơn là soft shade...xài chụt nn soft-shade khó lắm
Reply
:iconlinelana:
Linelana Featured By Owner Jul 29, 2011  Hobbyist Traditional Artist
XDDD so cute !!!
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
thank you :iconhugplz:
Reply
:iconnanjino-chan:
Nanjino-chan Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
elf+house=.....:iconimmastupidplz: ni thiết mnh khng biết gọi ci ny l g nhưng vẽ đẹp lắm =)
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
là nhn mã =]]
thanks ́y :iconcryforeverplz:
Reply
:iconnanjino-chan:
Nanjino-chan Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
...tại thấy ci tai elf nn thnh ra :iconorzplz: m khng c chi =)
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
sao khuya rùi mà còn thức D<
ba ma ko la àh
Reply
:iconnanjino-chan:
Nanjino-chan Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
bạn th sao :iconufufuplz:
m mnh thức ko c sao đu,ba mnh khng la,cn mẹ th....li dị rồi
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
urg...sorry >_>
ai chà...ta wa tủi vị thành nin ròi D<
có quỳn :iconawesomeplz:
Reply
:iconnanjino-chan:
Nanjino-chan Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
oh vậy :iconheeplz: ?
m khng c sao đu,chuyện đ xảy ra lu rồi =)
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
=]]
Reply
(1 Reply)
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
:rofl: nữ tnh qu thể =]]=]]
pinky ponnie =]]=]] hng đỡ nổi
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
ai bảo =]]
ko cho ta cái ref màu...ta chơi tới lun
:rofl:
Reply
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
=]] th dai th dai
m th kiểu dễ thương thế th ukie, cho php th =]]
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
=]] th́ ta típ tục thù
Reply
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
th thim tấm Mudkip ih nh pạn hiền :">
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
ko thix :p
Reply
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 30, 2011  Student General Artist
ớh :cry: y?? :[[ a a vẽ ih mh *nhỏ nhẹ
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 30, 2011
:iconheeplz:
Reply
(1 Reply)
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
tớ sak ci mu hồng ei thiệt ei :]] dễ thương qu ♥o♥
phần tớ cậu cứ yn tm :"> mai vẽ
hứa ei
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
=]] th́ nhé..nói chứ ko ǵp...ǵp quá ko đ̣p
nhưng ko ǵp ko có nghĩa dc quỳn ngm gím =]]
Reply
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
đừng lo, đ quen lm việc l phải c p lực =]]=]]
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 29, 2011
:rofl:
th́ thì làm cho t́t..ko ta bắn bỏ
Reply
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 29, 2011  Student General Artist
h h hn xui
thi th ty duyn ty hứng vại :">
Reply
:iconwingsie:
Wingsie Featured By Owner Jul 30, 2011
bắn bỏ ┐(ー`)┌
Reply
:icontigeriscute1990:
tigeriscute1990 Featured By Owner Jul 30, 2011  Student General Artist
pắn pỏ l khỏi AT :"> mềnh đ ca hnh, mềnh lời
Reply
(1 Reply)
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 29, 2011
Image Size
445 KB
Resolution
1000×1109
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,028
Favourites
34 (who?)
Comments
129
×